Lönekonsult

På Greenstep fungerar lönekonsulten som expert inom löneadministration och ansvarar bland annat för att lönekörningar genomförs i tid och med korrekta uppgifter. Arbetsbilden är väldigt varierande och till de dagliga uppgifterna hör exempelvis att stötta arbetsgivare och medarbetare vid frågor om lönebesked och -utbetalning, tolka kollektivavtal, lag och personalpolicys, hantera reseräkningar samt sköta rapportering till olika myndigheter. Lönespecialisterna jobbar tätt ihop med både kunden och de andra experterna på Greenstep, för att tillsammans kunna upprätta effektiva löne- och rapporteringsprocesser som helhetsmässigt bidrar till att stödja kundens verksamhet.


Tobias Myhrman
jobbar som Lönespecialist på Greenstep i Norrköping. Han berättar att han utöver de mera rutinmässiga uppgifterna jobbar mycket med att proaktivt utveckla processer och arbetsmetoder, för att säkra kvalitativa och felfria lönetjänster åt kunderna. På Greenstep är man genuint intresserade av kundföretagens verksamhet och eftersom varje kund är unik är det därför viktigt att beakta de kundspecifika behoven vid utformandet av löneprocesser:

- Just rutiner sitter vi nästan dagligen med då vi arbetar upp gemensamma rutiner för att kunden ska få en kvalitativ lönetjänst. Eftersom vi jobbar med många olika kunder behöver man också ha tydligt beskrivet vilka kontroller som gäller för specifik kund och hur den kontrollen ska genomföras, berättar Tobias.

Att jobba med så många intressanta kundföretag är enligt Tobias något av det bästa med jobbet som lönekonsult på Greenstep. Men det för även med sig vissa utmaningar, i och med att lönekonsulten ständigt behöver hållas uppdaterad om olika förändringar som sker inom olika branscher och kollektivavtal. Tobias är dock av den åsikten att detta endast är positivt och något som berikar den egna kunskapen och gör jobbet ännu mera lärorikt. Den egna kunskapen stärks även genom alla kunniga experter man får jobba med inom Greenstep:

- Man har lärt sig oerhört mycket på kort tid genom att vara omringad av kompetenta kollegor. Det är väldigt givande att också få ta lärdom av andra arbetsområden genom dem. Det ger så mycket i den egna kompetensutvecklingen automatiskt, utan att man kanske tänker på det, berättar Tobias.

På Greenstep jobbar man väldigt långt i team istället för självständigt med kunderna. På detta sätt säkrar man en hög servicekvalitet gentemot kunderna, eftersom kunden kan vända sig till vem som helst i teamet och ändå få lika hög service. Teamarbetet underlättar även det egna arbetet som konsult, eftersom man aldrig behöver känna sig ensam utan alltid har någon att vända sig till om man behöver råd.

Till någon som funderar på att söka jobb inom löneteamet på Greenstep hälsar Tobias att det är en fantastisk chans att få vara en del av en växande, internationell organisation där man som medarbetare blir hörd, har chans att utveckla den egna kompetensen:

- På Greenstep har man också en stor möjlighet att påverka arbetet framåt då hierarkin inom organisationen är väldigt platt. Det gör att det inte är svårt att framföra sina idéer och man märker tydligt att man strävar efter att förverkliga många av de idéer som man kommer med, säger Tobias.

Är du intresserad av att jobba på Greenstep? Vi söker nu en erfaren lönekonsult till vårt Greenstep-team i Stockholm (här kan du läsa mer om rollen) och Norrköping (här kan du läsa mer om rollen).