Redovisningskonsult

På Greenstep är Redovisningskonsulten starkt involverad i kundens ekonomi och ansvarar bland annat för att avtalsenliga bokföringsuppgifter sköts i den omfattning och inom den tid man kommit överens om. Redovisningskonsulten jobbar tätt ihop med resten av teamet på Greenstep och håller regelbunden kontakt med kunden för att säkerställa att allt material är aktuellt och att alla kundens förväntningar uppfylls.

Jesper Skarin jobbar som redovisningskonsult på Greenstep sedan ett år tillbaka. Han berättar att de dagliga arbetsuppgifterna som konsult varierar väldigt mycket beroende på vilken kundorganisation han jobbar med och vilken tid på månaden det är. Det är något han också uppskattar med jobbet: ingen dag är den andra lik och uppgifterna kan bestå av allt från att hjälpa kundorganisationer med delar av bokföringen till att sköta all löpande redovisning, göra upp bokslut och deklarationer, registrera fakturor och sköta årsredovisningen.

Förutom de mera rutinmässiga redovisningsuppgifterna är en viktig del av arbetet som redovisningskonsult också att proaktivt hjälpa och stödja kunden tillsammans med resten av teamet. Tillsammans försöker man komma på nya lösningar för att effektivera och förbättra både kundens processer och det egna arbetet. På Greenstep jobbar man alltså inte bara med det som står på uppdragsavtalet, utan försöker se helheten i kundens verksamhet och på det sättet kunna identifiera även andra delar av verksamheten som kunden skulle behöva support i. Närheten till kunderna är något som Jesper verkligen uppskattar med sitt jobb:

- Att få ha en nära dialog med kunden och tillsammans fundera på lösningar kring hur man kunde effektivisera arbetet och utveckla kundens verksamhet är väldigt givande. Att vi på Greenstep har en väldigt hög service gentemot kunderna och är villiga att gå den där extra milen för dem är också något vi fått mycket tack för, säger Jesper.

En av fördelarna med att jobba som redovisningskonsult är enligt Jesper också att man får jobba med företag inom så många olika branscher. Det gör arbetet ännu mera mångsidigt och lärorikt. Att ha erfarna och kunniga kollegor med expertis inom olika områden är också något som Jesper uppskattar, eftersom hjälp alltid finns nära till hands vid möjliga problemsituationer och det finns alltid någon som har erfarenhet av liknande situationer från tidigare:

- När det inom teamet finns experter inom olika områden och man alltid är ett team runt kunden, finns det också alltid någon att rådfråga och bolla idéer med.

Det som enligt Jesper är speciellt tacksamt med att jobba på Greenstep är också att det finns tydliga instruktioner, rutiner och arbetsmetoder som är färdigt uttänkta. Man har också bra uppföljningsprocesser, där till exempel föregående månad alltid är avstämd innan nästa påbörjas. På det här sättet sparar man som arbetstagare mycket tid och energi och kan försäkra att redovisningsarbetet blir så kvalitativt som möjligt. Och om det är något som behöver förbättras eller utvecklas tar man faktiskt tag i det och jobbar för att komma på nya lösningar.

Jesper uppskattar även att man på Greenstep lyssnar på de anställda och att man genuint är intresserad av att höra vad personalen tycker och tänker. Även om företaget växer snabbt är hierarkin väldigt platt och så vill man behålla det. Han tycker att tröskeln för att komma med idéer och förbättringsförslag som anställd är väldigt låg, och att man inom ledningen alltid strävar efter att kunna förbättra och förverkliga de förslag som sätts fram.

Jesper upplever att han har lärt sig otroligt mycket under tiden på Greenstep. Både genom delande av kunskap bland kollegorna samt genom företagets satsningar på de anställdas kunskapsutveckling. Att branschen också ständigt är i förändring gör även att man behöver vara beredd på att utvecklas och se framtida lösningar.

- De största utmaningarna är att branschen är i ständig utveckling. Det kan vara en lagändring eller digitaliseringens framfart som gör att man måsta anpassa sig och tänka om. Det finns alltid något nytt att lära sig, vilket gör att det här jobbet aldrig blir tråkigt!Är du intresserad av att jobba som redovisningskonsult på Greenstep? Kolla in våra lediga jobb och ansök redan idag!