Greensteps CFO-tjänster – en intervju med Kjell Humbla

Taloushallinto tausta

Kjell Humbla har de senaste 15 åren haft ledande roller inom ekonomi och affärsstöd på allt ifrån större börsnoterade företag till mindre snabbväxande startup-bolag. I vår intervju beskriver han sina affärsnära kunduppdrag, där han ofta aktivt deltar i utvecklingsresan tillsammans med kundföretaget, som en avgörande faktor till att han valde just Greenstep.

Vi frågade Kjell lite mer om hans bakgrund och hur våra kunder kommer att ha nytta av hans kunskap och tidigare erfarenheter, samt hur han tänker säkerställa en maximal utveckling och fortsatt hög kvalitet på det Greenstep erbjuder.

- Jag har en bakgrund inom finans- och ekonomisidan, men har även haft flera roller med ansvar för affärsverksamheter. Detta var även en avgörande faktor för mig i valet att börja på Greenstep; att våra kunduppdrag är affärsnära och vi deltar ofta aktivt i utvecklingsresan tillsammans med kundföretaget, säger han.

Kjell kommer senast från företaget Tengbomgruppen AB, där han axlade rollen som CFO. Företaget är ett av de större arkitektföretagen i Norden och i sin roll ansvarade Kjell bland annat för koncernens affärsstödsfunktioner i Sverige och internationellt. Som konsult på Greenstep ser arbetsbilden lite annorlunda ut och fokus ligger ofta på förändring och utveckling:

- Visst har vi även mer traditionella CFO-uppdrag där vår uppgift kan vara att utveckla finansiell rapportering till ledningsgrupper, styrelser eller aktieägare. Eller implementera nya system för just finansiell kontroll och ekonomistyrning i kundens egna affärer och projekt. Men drivkraften är ofta förändring och vår roll blir att stötta verksamheten och ansvariga chefer under utvecklingsskeden. Där man behöver ändra på sina processer och sätt att styra verksamheten, både utifrån att verksamheten växer eller att någon av affärerna går sämre än vanligt, berättar Kjell.


Ett av Nordens största CFO-team

Även om Kjell till stor del jobbar med kunder, hör det även till hans roll att bygga upp, utveckla och leda CFO-tjänsterna i den svenska verksamheten. I dagsläget består Greensteps CFO-team av ca 60–70 medarbetare i Sverige och Finland, vilket gör det till ett av de största nätverken av specialister inom business controlling och ekonomiledning i Norden. Dessutom består Greenstep av 500 andra experter inom olika områden, vilket Kjell ser som en unik resurs som behöver beaktas när verksamheten i Sverige utvecklas:

- Så här i början är utveckling mycket en fråga om att nyttja hela Greensteps kunskap inom CFO-området - inte minst hela den bredd av tjänster som finns inom koncernen. Allt ifrån specialister inom digitala affärssystem som Netsuite och BI Book till professionella projektledare inom hållbarhet och miljö.

I Sverige befinner man sig i ett expansivt skede där nya uppdragsförfrågningar hela tiden rullar in. Däför blir det allt viktigare att forsätta bygga CFO-teamet ännu starkare och rekrytera nya medarbetare som kan ta kundansvar och vara sammanhållande för uppdragen. Att bygga det svenska teamet ser Kjell därför som en av sina viktigaste uppgifter den närmaste tiden.

- I vårt svenska team finns medarbetare med bakgrund från bland annat business controlling, som är experter ute i kunduppdragen och utvecklar t.ex. modeller för styrning via nyckeltal med BI Book. Och för att kunna fortsätta växa inom den svenska marknaden behöver vi alltid locka till oss bra personer som passar in i vår kultur och har den kompetens som är relevant för nuvarande och framtida kunder.

Han fortsätter:

- Att Greenstep tidigt satsat på gemensam företagskultur märks verkligen i samarbete mellan de olika organisationerna. Och är nog en starkt bidragande orsak bakom Greensteps framgångar.


Skräddarsydda CFO-tjänster för att hjälpa kunder i olika situationer

Inom Greensteps CFO-tjänster fungerar konsulten ofta som projektledare, Business Controller eller CFO under olika perioder för att stöda kundorganisationens affärsverksamhet. T.ex. kan det hända att företaget letar en ersättare för medarbetare som nyligen slutat eller någon nyckelperson som gått på föräldraledighet. Normalt kan uppdragen vara upp till ett år, där konsulten ofta sitter ute på kundföretaget.

För mindre och medelstora företag som inte alltid har resurser att ha en anställd ekonomichef har Greenstep utvecklat ett anpassat tjänsteutbud. Detta innebär att kunden kan ha en CFO eller ekonomichef på deltid, och där en av Greensteps experter går in och hjälper till att bygga upp ekonomiorganisationen och designar företagets finansiella processer. Greensteps CFO-tjänster är utformade för att enkelt kunna anpassas enligt kundens unika behov:

- Det är också vanligt att vi stöttar eller driver specifika uppdrag eller utvecklingsprojekt. Detta kan vara helt unika uppgifter där man saknar egen kunskap på företaget, som t.ex. att göra en värdering av det egna företaget för att söka nya finansiärer eller genomföra en nyemission.

Greenstep hjälper också till med att digitalisera den finansiella kontrollen i verksamheten genom BI Book, vilket är Greensteps version av ett BI-verktyg som gör det möjligt även för mindre företag att få alla fördelar som finns i dagens Business Intelligence-system. BI Book kan användas både för finansiell uppföljning och styrning men även att följa organisationens framsteg i att nå målen inom hållbarhet.


Vill ni veta mer om våra mångsidiga CFO-tjänster? Läs mer här eller kontakta Kjell på:


Kjell Humbla
Senior Manager
+46 (0) 73 323 26 36
kjell.humbla@greenstep.com