Utbildningstjänster för företagsledningen

Förnyas er ledningsgrupp eller behöver er personal stöd i ledarskapsarbetet?

Greenstep Academy erbjuder högkvalitativa utbildnings- och coachingstjänster för företagsledningen. Vi vill hjälpa ert företag att växa genom att skapa utbildningar som våra kunder efterfrågat mest.

Våra utbildningar och coachingprogram stöder ledningen i beslutsfattandet genom att ge den kunskap som behövs som grund för beslutsfattandet och de färdigheter som krävs för att framgångsrikt leda och styra organisationen i olika situationer. Vår utbildning utförs med moderna metoder i en modern inlärningsmiljö.

Vi tror på att lära genom att upptäcka och utföra, vilket också är anledningen till att vår utbildnings- och coachingstrategi omfattar praktiska casestudier och samarbetsmetoder som bygger på aktivt deltagande. Utbildningstjänsterna genomförs som ett samarbete mellan kunden och ett multidisciplinärt, pedagogiskt kvalificerat team. Vår tjänst förverkligas enligt kundens önskemål på distans eller som live-/hybridevent.När är utbildning extra relevant?


Exempel på våra utbildningar:

  • Ledningsgruppens utveckling
  • Teamleaderutbildning/chefscoaching
  • Ekonomiska nyckeltal som ett ledningsverktyg
  • Go Global! – Nycklarna till framgång i internationaliseringen av ett företag

Vill du veta mer om våra utbildningstjänster?

Kontakta oss via formuläret nedan!