Webbinarium (inspelning): Responsible Supply Chain, 26.1.2022

Onsdag 26.01.2022
10:00
Vastuullisuus osana yrityksen kilpailukykya

I detta webbinarium diskuteras bland annat hur EU:s nya hållbarhetsregleringar påverkar hanteringen av leveranskedjan, samt hur en organisation, stor eller liten, kan prioritera sitt hållbarhetsarbete.

De senaste två åren har på grund av pandemin varit utmanande för både inköps- och hållbarhetsteam, samtidigt som hållbara leveranskedjor haft en allt mer central roll inom strategiutvecklingen. I detta evenemang lyfter vi fram idéer och synvinklar kring hur man kan hitta nya verktyg för hantering och ledning av en hållbar leveranskedja.

Hållbarhet är och har länge varit aktuellt inom många organisationer. Regleringar, inklusive taxonomi, för denna förändring framåt. I Webinariet går vi bland annat i genom:

  • Vilka åtgärder kan logistikavdelningen ta för att visualisera hållbarhetsarbetet?
  • Hur kan man integrera nyckeltalen inom hållbar utveckling med den övriga verksamheten?
  • På vilket sätt kan företag samarbeta med varuleverantörer för att säkerställa att klausulerna följs?

Taxonomi – tydligare rapportering av leveranskedjor

  • Regleringarna förändras - vad för taxonomin och andra nya direktiv med sig?
  • Intresset för hållbarhet växer för både lagstiftare och investerare
  • Hållbarhet är ingen enmansshow - Hur kan en organisation kontrollera hela livscykeln?
    • Är alla komponenter hållbart producerade? På vilka sätt kan mindre företag försäkra en hållbar leveranskedja?
    • Rapportering kring hållbara leveranskedjor

Se inspelningen här:


Talare:

Pirjo Virtanen (PhD, Tech), Senior Manager, Greenstep Oy

Till Pirjos kompetensområden hör riskhantering, health & safety, hållbara leveranskedjor, verksamhetens miljöpåverkan samt skapande och utveckling av ESG-mätare inom tillväxtföretag, väsentlighetsanalyser samt helhetsmässigt stöd vid hållbarhetsfrågor. Innan Greenstep har hon bland annat fungerat som hållbarhetschef på Metso Outotec och Metso.

Martyna Wojciechowska jobbar med Sustainable Procurement Strategy på EcoVadis. Hennes expertis inkluderar hållbarhet inom leveranskedjor samt hållbarhetsrapportering. Hon hjälper också Nordiska företag med hållbarhetsbedömningsprogram.