Ta nästa steg i din karriär!

Genom att erbjuda mångsidiga utmaningar och flexibilitet i vardagen strävar vi efter att våra anställda skall kunna utveckla och uppnå sin fulla potential.

Ett meningsfullt arbete, god stämning på arbetsplatsen, kunniga kollegor och en hållbar verksamhetsmiljö sporrar oss att överträffa både våra egna och våra kunders förväntningar.

Mikael korkealla craft

Greensteps arbetskultur

På Greenstep har vi en bred kompetens inom ekonomiadministration. Vi arbetar mycket i team, vi hjälper våra kollegor och delar dagligen kunskap med varandra. Genom öppenhet, diskussioner samt gemensamma fester och evenemang värnar vi om gemenskapen inom företaget. Med noggranna rekryteringsprocesser kan vi även vara säkra att de personer vi anställer passar in i företaget och kulturen.

Ida ja Tuomo

Karriärmöjligheter

Vi söker proaktiva personer som uppfyller Greensteps värden: önskan att glädja kunden, vilja att förnya och utveckla sin kompetens, passion att åstadkomma och lyckas både individuellt och tillsammans samt ärlighet och respekt för arbetskamraterna. Dessa är några av de saker som ligger i fokus när vi väljer våra framtida arbetskollegor.

Lediga jobb

Vi söker proaktiva personer som uppfyller Greensteps värden. En genuin fokus på kunden, en vilja att utvecklas och utmana sitt egna kunnande, en entusiasm för att driva fram saker både individuellt och i grupp samt ärlighet och respekt för arbetskamraterna. Dessa är några av de saker som ligger i fokus när vi väljer våra framtida arbetskollegor.