Våra personalförmåner

Distansarbete

Vi arbetar flexibelt och utnyttjar de möjligheter som distansarbete ger.

Evenemang

Vi ordnar gemensamma fester och traditionsenliga, årliga evenemang.

Kompetenta kollegor

Vi arbetar i team, hjälper varandra och delar dagligen kunskap med varandra.

Kontorsutrymmen

Våra kontor är moderna, trivsamma och centralt belägna.

Flexibilitet

Hos oss är det möjligt att anpassa arbetstiden enligt den egna livssituationen.

Friskvård & Motion

Vi deltar i olika motionsevenemang och stödjer motion i vardagen.

Bra arbetsredskap

Vi använder moderna arbetsredskap och system.

Utbildning

Utbildningar och kontinuerlig utveckling är en obligatorisk fördel hos oss!

Snacks & mellanmål

Det är viktigt med energi för att man skall orka!

Intressanta kundprojekt

Över 2000 olika, intressanta kunder.

Tjänstepension

Vi erbjuder ett attraktivt tjänstepensionspaket till våra anställda, eftersom vi värnar om deras nutid och framtid.