Medarbetarundersökningar

Hur kan vi veta hur det går för oss?

En medarbetarundersökning är ett utmärkt sätt att reda ut hur det går för företaget, så länge den är noggrant planerad och genomförd. Det är viktigt att definiera vad man vill åstadkomma med undersökningen och hur man kommer att använda resultaten.

Målet med en medarbetarundersökning är att ta reda på allt från personalens trivsel, välmående, motivation och engagemang till organisationens verksamhet och prestationsförmåga.

En utvald konsult från Greenstep ansvarar för medarbetarundersökningen i sin helhet. Kunden och konsulten definierar tillsammans de teman som är väsentliga för företaget och gör upp en tidsplan för processen. Vi hjälper till att definiera och planera undersökningens mål och innehåll. Förutom det sköter vi även de tekniska delarna, enkätens utformning, kommunikationen - samt rapportering av resultaten på överenskommet sätt. På basen av resultaten ger vi också förslag på åtgärder och mål samt ger instruktioner för uppföljning av dessa mål.

Vi har skapat en undersökningshelhet speciellt med tanke på mindre företag, som ett alternativ till arbetshälsovårdens färdiga enkäter. Med hjälp av Greensteps undersökning får ledningen värdefull information för att kunna utveckla affärsverksamheten.