Arbetsförhållandets inledning och avslutning

Att kunna ta hand om sina anställda under anställningsförhållandets alla skeden är inte alltid så enkelt. Välplanerade processer för hur arbetsförhållandet inleds och avslutas tillför effektivitet och bidrar till en positiv medarbetarupplevelse! Tydliga processer säkerställer att personalen behandlas likvärdigt, vilket i sin tur främjar de anställdas lojalitet.

Ofta är processen för hur ett nytt arbetsförhållande inleds noggrant planerad, men den har under de senaste åren blivit alltmer virtuell. En effektiv inledningsprocess hjälper medarbetaren att enklare få ett grepp om arbetet samt komma in i arbetsgemenskapen. Om introduktionen sköts dåligt finns risken att en bra rekrytering går till spillo. En välplanerad introduktionsprocess fungerar som startskott för ett effektivt anställningsförhållande och ger dessutom en möjlighet att engagera medarbetarna och skapa långvariga anställningsförhållanden.

En välplanerad introduktionsprocess stärker också arbetsgivarvarumärket. Precis som med en lyckad introduktion är även avvecklingsprocessen en viktig del av arbetsförhållandet. En lyckad avveckling ökar chansen att tidigare arbetstagare rekommenderar arbetsgivaren åt andra - eller själv kommer tillbaka med mer erfarenheter i framtiden.

Inom Greensteps HR-team hjälper vi gärna våra kunder att göra processerna tydligare och effektivare. Vi försäkrar att alla viktiga aspekter tas i beaktande i både början och slutet av arbetsförhållandet, enligt företagets behov. Förutom att utveckla arbetsgivarvarumärket och göra medarbetarna nöjdare, skapar vi tillsammans en modell för alla uppgifter, roller och ansvarsområden som rör arbetsförhållandets inledning och avslutning.

Välplanerade processer ökar inte heller det manuella arbetet. Med hjälp av olika HR-system, så som Hogia, är det möjligt att automatisera många arbetsskeden, vilket i sin tur frigör tid för utvecklingsarbete.

Kontakta oss, så hjälper vi er!