Från försäljningsutbildning till att skapa en försäljningskultur

Hur talar kunder om samarbetet med er? Har era försäljare kunskapen till att lyfta fram era värderingar eller framgångar och med hjälp av det få nya kunder?


Greenstep Academys försäljningsutbildningar har skapats på ett exceptionellt sätt och bygger en försäljningskultur i ert företag som genererar framgång. Vi skräddarsyr utbildningspaketet, som baserar sig på vad ni vill att era kunder ska säga om samarbetet med er.

När vi planerar utbildningen tar vi i hänsyn er företagskultur, värderingar, strategier, processer och framför allt er personal. Vi fokuserar på era styrkor, och vårt mål är att producera färdigheter som uppnår konkreta försäljningsresultat för er.

Greenstep Academys försäljningsutbildning bygger och stärker ert gemensamma uppdrag samt engagerar personalen för sina försäljningsuppgifter.Boka en gratis sparring här, för att diskutera mer om hur försäljningsutbildningen skulle uppfyllas hos er!