Mot företagets tillväxt och framgång

Skapa en möjlighet för din personal att lysa. Arbetet som uppskattas motiverar även anställda att engagera sig i företaget och dess mål. Ett effektivt sätt att nå motivation är att bygga utbildningsprogram som stöder karriärutvecklingen inom företaget.

Vill ni engagera er personal och stödja karriärutvecklingen inom företaget? Sätt inte onödiga pengar och resurser på slumpmässiga externa utbildningar, utan bygg tillsammans ert företags utvecklingsvägar som stöder era strategiska mål och ger anställda meningsfulla möjligheter att utvecklas inom sin karriär.

Vi förser kunder med anpassade utbildningsvägar som tillgodoser ett företagets behov samtidigt som det motiverar personalen.

En del av våra utbildningsprogram riktar sig t.ex. till värderade examina inom finanshantering, men bygger coaching på ett sätt att företaget, liksom personalen, också drar nytta av kompetensutvecklingen. Genom att arrangera utbildningsvägar anpassade till företagets personal, säkerställer vi också att de tillskansade färdigheterna tillämpas i det dagliga arbetet. På detta sätt utnyttjas lektionerna i önskad riktning kopplat till företagets verksamhet. Detta motiverar både deltagarna liksom företagets affärsutveckling.


Exempel på de utbildningar och träningsprogram vi genomfört:

  • Effektivisera teamen - teamcoaching
  • Ledarskapscoaching
  • Från expert till konsult
  • Teamledarutbildning
  • Förberedande program inför SRF auktoriserad redovisningskonsults examen