Coachande ledarskap

Hur få hela teamet med på resan samtidigt som man ser till att coachens ansvar hanteras rätt? Coachande ledarskap fungerar inom många olika ansvarsområden!


Syftet med utbildningen är:

  • Att förtydliga ledarens/chefens huvuduppgifter och ansvarsområden
  • Ge färdigheterna att utvecklas som coachande ledare, inklusive självledarskap samt motivation
  • Detta halvdagspaket passar särskilt bra för den nya ledaren
LedarskapUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.Behöver ni istället för utbildning, stöd åt ledningen i förändringssituationer och dagliga utmaningar?

Läs mer om våra HR- och Ledarskapstjänster här!