Analys av nyckeltal - lär dig att identifiera och följa de viktigaste nyckeltalen i ett företag

Nyckeltalen är väsentliga indikatorer på ett företagets tillstånd, men vilka nyckeltal är relevanta och hur kan man tolka nyckeltalen för att göra sin verksamhet mer effektiv? Med den här utbildningen får du ett brett paket om hur du läser ditt företags nyckeltal korrekt. Utbildningen använder konkreta exempel som gör det lättare att förstå.


Syftet med utbildningen är:

  • Lära sig att identifiera nyckeltalens styrkor och svagheter för att förhindra ekonomiska risker
  • Öka kunskap om att tolka företagets nyckeltal för att kunna dra rätt slutsatser
  • Förstå förebyggandet av ekonomiska riskerUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.
Är du intresserad av att kartlägga ditt företags ekonomiadministration?

Läs mer om Greensteps nulägesanalyser här!