Hantering och optimering av rörelsekapital

Hur kan hantering av rörelsekapital förbereda en inför för undantagssituationer?
Hur kan man effektivisera rörelsekapitalet? Vilka är kostnaderna och fördelarna med effektivisering? Genom den här utbildningen lär du dig att identifiera de viktigaste sakerna för att hantera och optimera företagets rörelsekapital.


Syftet med utbildningen är:

  • Förse med information om hur du hanterar och optimerar företagets rörelsekapital
  • Skapa förståelse för att kartlägga företagets rörelsekapital samt planering för optimeringUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.
Behöver ni hantering av rörelsekapital istället för utbildning?

Läs mer om våra CFO-tjänster här!