Giltighet inom redovisning

Utbildning i upprättande och analys av månatliga samt årliga redovisningar.

Nyckeltalen är en indikator på företagets tillstånd, men vilka nyckeltal är relevanta, varifrån kommer siffrorna och hur granskar man de månatliga och årliga finansiella rapporteringarna?

Genom denna utbildning utvecklar du färdigheterna för att kontrollera redovisningen på ett bra sätt. Utbildningen ger möjlighet att öva hur redovisningsteamet kontrollerar de finansiella rapporterna, samt nyckeltal som de producerar och bedömer noggrannheten inom redovisningen. Utbildningen använder konkreta exempel, som ökar förståelsen för området.


Syftet med utbildningen är:

  • Att ge deltagarna möjligheten att verifiera giltigheten inom kundens ekonomiska rapportering
  • Att fördjupa deltagarnas förståelse samt praktiska kunskaper inom revision, analysering och uppbyggnad av månatlig och årlig redovisning

Utbildningens innehåll:

  • Var kommer siffrorna ifrån? - Granskning av beräkningsgrunder från de viktigaste nyckeltalen ur kundens synvinkel
  • De viktigaste förberedelserna för upprätthållandet av bokslutet för verifiering och analys
  • Omfattande förståelse av redovisningsmiljön, samt systematik för effektiva redovisningskontroller (analys av anomalior och avvikelser)
  • Bedömning och analys av kontroll, riskbedömning och produktion av analyserad information för ekonomiledning


Skolningstid: 1 dag (7h inklusive pauser)Vad innebär redovisningsrapportering?

Behöver ni redovisning istället för utbildning?

Läs mer om våra kvalitativa redovisningstjänster här!