Automation för att stödja arbetet inom ekonomisk förvaltning: Power BI

Med denna utbildning hjälper vi dig att bygga effektiva ekonomiska rapporter som verktyg för företagsledningen. I dagens läge räcker inte den traditionella kunskapen inom ekonomisk förvaltning, utan informationen måste kunna flöda inom företaget. Power BI möjliggör en kombination och användning av flera data. Det är viktigt att effektivt kunna använda den information som företaget producerar. Vår erfarenhet från företagsledningens behov samt arbetet med ekonomisk förvaltning ger oss en trygg utgångspunkt för utbildning av automation och BI rapportering.


Exempel på våra skolningar:

Vad betyder automatisering i ekonomisk förvaltning?

Syftet med utbildningen är:

  • Att skapa färdighet för att använda Power-BI -rapportering inom företagsledning samt i vardagen för eget arbete
  • Leda deltagaren om kunskapen inom Power BI samt de möjligheter tjänsten erbjuder


Automation till stöd för ekonomisk förvaltning

Syftet med utbildningen är:

  • Leder deltagarna genom Case-exempel och praxis för att öva och förbereda rapporter
  • Ökar deltagarnas kunskap inom olika möjligheter till visualisering samt valet av rätt typ av visualisering från fall till fall
  • Ger deltagarna den första praktiska möjligheten att skapa sin egen Power BI -rapport


Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.

Behöver du användbar BI Book-rapportering istället för utbildning?

Läs mer om vår BI Book-rapportering här!