Arrangemang under exceptionella situationer

I undantagsfall måste företagsledningen och linjechefer fatta beslut baserat på bristfällig information, samt kommunicera uppdaterade planer och beslut till personalen.

I kriser sätts företagets ledning och kultur på prov. I denna utbildning behandlas ämnet genom en mängd konkreta exempel för att aktivera deltagarna.Syftet med utbildningen är att lära sig agera så bra som möjligt i exceptionella situationer, som att:

  • Skapa förståelse för kommunikationens betydelse och aktualitet
  • Ge beredskap för förändringshantering i händelser av en plötslig förändring i driftsmiljön
  • All personals välbefinnande i utmanande situationer, inklusive cheferUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.Behöver ni stöd i olika stadier av er affärsutveckling?

Läs mer om våra HR-tjänster och vår HR-workshop!