Teamcoaching

Vi skapar teamcoaching enligt er organisations och era teams behov.


Vår teamcoaching inkluderar bland annat:

  • Samarbete inom teamet
  • Ökande av gruppandan
  • Interaktionsförmåga
  • Utveckling av ens egna samt teamets sätt att arbeta
  • Bygga en positiv organisationsbild

Implementeringen sker interaktivt och innovativt via nätverket. Vår coaching aktiverar deltagaren med konkreta exempel, även på distans. Vårt pedagogiskt kvalificerade team av experter bygger insiktsfull coaching enligt vilken riktning man vill förbättra och utveckla sina team.


Kan Greenstep Academy implementera roller i olika situationer?
Exempel på vår teamcoaching

Coachingen kan påbörjas med förhandsuppgifter som är utformade för att hjälpa deltagarna att orientera sig i utbildningen, samt förbereda sig med ämnen som behandlas.

Personalens egna workshops passar bra inom teamcoaching. I workshopen delas man i grupper av lämplig storlek, och fokuserar på de ämnen som organisationen önskar. Målet är att utveckla färdigheter både i grupp och som individer.Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.